حمایت از قهرمان ورزشی نقش بسزایی در ترغیب نسل جوان به ورزش دارد

محمد درافشانی، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین، از محمد طاها اعلایی جهت کسب مقام سوم جشنواره شیرجه رده های سنی کشور تقدیر کرد.
ارسال شده توسط سازمان فرهنگی شهرداری | متن کامل