جولان کامیون و تریلی در معابر اصلی شهر بوئین زهرا

متاسفانه شهروندان بوئین زهرا در تمام طول شبانه روز شاهد تردد کامیون و تریلی در معابر اصلی شهر بویژه در بلوار امام (ره) که یکی از شریان های اصلی و پر ترافیک شهر محسوب می باشد؛ هستند . رانندگان کامیون و تریلی ها بدون نگرانی و با خیال آسوده معابر اصلی شهربوئین زهرا بخصوص بلوار امام (ره) را محل جولان و تاخت و تاز خود قرارداده اند و محموله های شن و ماسه و خاک های معدنی را که از معادن روستا های همجوار بارگیری کرده اند ؛ از مرکز شهر عبورمی دهند. لذا شهروندان بوئین زهرا ازاعضای شورای ترافیک شهرستان بوئین زهرا درخواست دارند اگر مصوبه ی در خصوص ممنوعیت تردد کامیون ها و تریلی ها وجود ندارد در اولین جلسه خود نسبت به مطالبه شهروندان در خصوص ممنوعیت و سامان دهی تردد کامیون ها و تریلی ها اقدام لازم را انجام دهند و اگر مصوبه ی برای ممنوعیت تردد کامیون و تریلی ها در داخل شهر وجود دارد، نظارت دقیق تری در جهت اجرای مصوبات خود داشته باشند.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل