رئیس اداره حفاظت محیط زیست بویین زهرا گفت: به کارخانجات اسیدی واقع در شهرک صنعتی آراسنج به منظور نصب سامانه پایش آنلاین مهلت ۱۵ روزه داده شد.

احمد زارعی افزود: پیش از این به واحدهای تولیدی یاد شده برای نصب سامانه پایش آنلاین تذکر داده شده بود. وی اضافه کرد: در شهرک صنعتی آراسنج سه کارخانه اسیدی وجود دارد که شهروندان منطقه عمدتا به خاطر بوی نامطبوع از این واحدهای تولیدی اظهار نارضایتی دارند. زارعی در خصوص بوی نامطبوع در این کارخانجات، گفت: بوی نامطبوع منتشر شده در این کارخانجات، به خاطر ترکیب دی اکسید گوگرد (so۲) و فرآورده های اسیدی است.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | عکس های بیشتر