استاندار قزوین در دیدار رئیس مبارزه با قاچاق با خانواده شهدا مطرح کرد؛ نقش برجسته شهدا در مبارزه با قاچاق کالا و ارز

در دیدار رئیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز با خانواده شهدا و ایثارگران بر نقش برجسته شهدا در مبارزه با این پدیده شوم تاکید شد.
ارسال شده توسط خبرگزاری برنا | متن کامل