اثر تحریم ها با اتکا به حوزه کشاورزی کمرنگ می شود

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی گفت: اثر تحریم ها را می توان با تکیه بیشتر به بخش کشاورزی کاهش داد.
ارسال شده توسط مدنی | متن کامل