رویکرد دولت برای تفویض اختیارات به مدیران محلی مثبت است/ نبود سند آمایش سرزمین مشکل ساز شده

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس گفت: اگر اختیارات هیات دولت به مدیران محلی و استانداران تفویض شود، نتایج بسیار مثبتی حاصل می‌شود و رویکرد دولت برای تفویض اختیارات خود به مدیران محلی نیز مثبت ارزیابی می‌شود.
ارسال شده توسط مدنی | متن کامل