مصطفی آقاعلی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرماندار بوئین زهرا:اقدامات پیشگیرانه، مهمترین گام در جلوگیری از سرقت میباشد

سومین جلسه "کمیسیون نحوه پیشگیری و مقابله با سرقت و جعل اسناد" شهرستان بویین‌زهرا به ریاست آقاعلی معاون فرماندار بویین‌زهرا برگزار شد.
ارسال شده توسط روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوئین زهرا2 | متن کامل