رییس کل دادگستری قزوین: اجرای اصل پیشگیری، بهترین راهکار برای کاهش تخلفات اداری است

رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: تمامی پرونده های موجود در بایگانی دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری باید دوباره بازنگری شود تا اگر حقی در گذشته از شخص یا بیت المال سلب شده، به آنان بازگردد.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل