چهل سال اقتدار

گزارش، ۴ دهه انقلاب اسلامی/دستاورد‌های انقلاب؛ از پیشرفت‌های اقتصادی تا نظامی/اهمیت پرداختن به موضوع دستاورد‌های انقلاب اسلامی با فاصله گرفتن از زمان پیروزی انقلاب بیش‌تر می‌شود.قسمت اول - مقدمه / قسمت دوم- زیرساختها/ قسمت سوم - تولید ملی
ارسال شده توسط قزوین | متن کامل