استاندار قزوین با اشاره به اثرات مخرب قاچاق در اقتصاد ملی، تصریح کرد: باید با تشدید مبارزه با این پدیده شوم از محصولات داخلی حمایت کنیم.

عبدالمحمد زاهدی روز دوشنبه در جریان بازدید رییس ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز کشور از نمایشگاه توانمندی صنایع کوچک و متوسط در شهرک صنعتی کاسپین، افزود: قزوین ضمن دارا بودن بیشترین حجم از آزادراه و بزرگراه در کشور و نیز بهره مندی از خطوط ریلی، از جایگاه ویژه و ممتازی به لحاظ حمل و نقل برخوردار است.
ارسال شده توسط چشم بیدار | متن کامل