گفتگو درباره جشنواره داستان سال قزوین

«نوشین محمدی»- کارشناس واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری قزوین- در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی این مرکز به تشریح اهداف و برنامه های دومین جشنواره داستان سال قزوین پرداخت.
ارسال شده توسط حوزه هنری | متن کامل