امروز دوشنبه ۱۷ دیماه؛ فرخ زاد معاون امور عمرانی استانداری قزوین از طریق سامانه سامد پاسخگوی تماس های تلفنی شهروندان خواهد بود.

علی فرخ زاد معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین روز دوشنبه ۱۷ دی ماه جاری از ساعت ۱۰ صبح به مدت دو ساعت جهت پاسخگویی مستقیم به تماسهای تلفنی شهروندان استان قزوین در مرکز سامد استان حضور پیدا می کنند.
ارسال شده توسط چشم بیدار | متن کامل