بی‌خود کرده‌اند یعنی چه؟

حسن شکیب‌زاده: ...مساله، مساله‌ی پولی است که بی‌حساب و کتاب هزینه شده است و امروز به جای اینکه به مردم پاسخ بدهند که چرا بدون کار کارشناسی چنین پول هنگفتی را از جیب مردم خرج کرده‌اند، به دنبال زیر سوال بردن شورایی هستند که حتی حرمتش را هم نمی‌شناسند! و اینکه چرا دیروز مصوبه‌ی شورا ـ که استارت جابجایی میلیارها پول را در این شهر می‌زد‌ ـ پسندیده بود و امروز نه؟...
ارسال شده توسط سیفی | متن کامل