بانوان بسکتبالیست قزوین درخشیدند؛ دختران آسمان خراش قزوین در راه سوپرلیگ

تیم بسکتبال بانوان شهرداری قزوین تنها تیم استان در بخش بانوان است که در لیگ یک شرکت می کند. از طرفی هم بسکتبال تنها رشته ای است، که هم در بخش آقایان و هم در بخش بانوان تیمداری می کند.
ارسال شده توسط فروردین . امروز | متن کامل