مشکلات زیرساختی؛ پاشنه آشیل شهرک مهرگان

قزوین – ایرنا – شهرک مهرگان با ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در آینده ای نزدیک به دومین شهر پرجمیعت استان تبدیل می شود اما مشکلات زیرساختی همچون پاشنه آشیل این شهرک و استان را تهدید می کند.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل