خسارات زیادی از سفارش‌ برخی نمایندگان متحمل شدیم

مدیرکل مدیرت بحران استانداری قزوین گفت: غفلت از فرونشست‌ها و فروچاله‌های دشت قزوین آینده کبودرآهنگ در استان همدان را برای ما رقم می‌زند.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل