پلی که توقف و ادامه‌اش گران تمام می‌شود

توقف یا ادامه پروژه پل امام رضا (ع) موضوعی است که این روزها به یکی از موارد بحث‌برانگیز شهری و زیست‌محیطی تبدیل‌شده است؛ پلی که به گفته رئیس شورای شهر قزوین پازل کمربندی شهر را کامل می‌کند؛ این پل برای ادامه راهش باید از دل باغات سنتی قزوین عبور کند؛ باغاتی که بعد از گذشت چند صدسال همچنان ارزش اکولوژیکی خود را حفظ کرده‌اند.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل