اگر پل در ادامه مسیر از باغستان عبور نکند رینگ شهری تکمیل نخواهد شد

نایب رئیس شورای اسلامی شهر قزوین گفت: شهرداری تاکنون ۳۰۰ میلیارد برای اجرایی شدن پروژه پل امام رضا (ع) هزینه کرده اما اگر این پل در ادامه مسیرش به پل ابوترابی وصل نشود و آن مسیر ادامه پیدا نکند رینگ شهری تکمیل نخواهد شد و در این صورت اگر امروز این پل افتتاح شود بار ترافیکی که خواهد داشت همان بار ترافیکی گذشته خواهد بود.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل