فرهنگ سازگاری با کم آبی، کلید حل مشکلات حوزه آب

جمعی از مسئولان و دست اندرکاران حوزه آب در میزگرد ایرنا تاکید کردند نهادینه شدن فرهنگ سازگاری با کم آبی می تواند کلید حل مشکلات حوزه آب در کشور باشد.
ارسال شده توسط خبرگزاری ایرنا - قزوین | متن کامل