آرزوهای کودکانه ای که به حسرت تبدیل می شوند

قزوین - ایرنا - در کنار آرزوهای کودکانه ای که در محیط امن و گرم خانه ها خیلی زود رنگ حقیقت به خود می گیرند، در محیط خیابان ها و چهار راه های شهر هم آرزوهایی هستند که به حسرت تبدیل می شوند.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل