امینی بخشدار دشتابی خبرداد: اجرای روکش آسفالت چهارراه سعید آباد به ارداق//بر اساس آمار و ارقام و همچنین تحولاتی که در حوزه عمرانی روستا های بخش دشتابی صورت گرفته است شرایط فعلی روستاهای بخش با گذشته بسیار متفاوت و متحول شده است.

علیرضا امینی بخشدار دشتابی در حاشیه بازدید از روند اجرای روکش آسفالت چهارراه سعید آباد به ارداق در گفتگو با خبرنگار ما با اعلام اینکه با تمامی مشکلات و کمبود اعتبارات روند اجرای پروژه های عمرانی در بخش دشتابی در حال اجراء است؛ اظهار کرد : یکی از رویکرد های دولت های تدبیر و امید کاهش فاصله مناطق محروم با مناطق برخودار و توسعه یافته است؛ لذا در این دولت توجه ویژه ای به روستا ها و مناطق محروم و کمتر توسعه یافته انجام شده است. وی ادامه داد: در چند سال گذشته تامین و اجرای زیر ساخت ها درروستا ها در اولویت برنامه های بخشداری دشتابی قرارداشته است.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | عکس های بیشتر