هاشمی شهردار شریفیه خبرداد : احداث کتابخانه عمومی در شهر شریفیه///یکی از مهمترین زیر ساخت های فرهنگی ، کتابخانه های عمومی شهر است

مهندس حسین هاشمی شهردار شریفیه در گفتگو با ولی اله حسین زاده خبرنگار ما با اشاره به اهمیت و جایگاه توسعه فضا های فرهنگی گفت : شهر شریفیه با برخوداری از ۲۶ هزار نفر جمعیت و با داشتن تاریخ پر افتخار که حداقل تاریخ مکتوب آن به سده سوم هجری می رسد و بزرگانی همچون علامه ابولحسن محمد بن مهرویه صامغانی محدث کتاب روضه الرضا در این دیار زیست و تربیت یافته اند در زمینه سرانه فضای های فرهنگی با کمبود مواجه است.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | عکس های بیشتر