عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین تداوم و تسری بسط قانون گریزی و عدم قاطعیت در برخورد با قانون شکنی موجبی برای فروریختن اقتدار دولت خواهد بود

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ، نشست بررسی حضور اتباع خارجی شهرستان تاکستان با حضور مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی، فرماندار و بخشداران شهرستان تاکستان، رئیس پلیس گذرنامه و مهاجرت استان ، معاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و مسئولین ادارات شهرستان در سالن جلسات فرمانداری تاکستان برگزار شد
ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان قزوین | متن کامل