۲۶۲ هزار لیتر سوخت در بین بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان البرز توزیع شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت : طی آبان ماه سال جاری بیش از ۲۶۲ هزار و ۹۰۰ لیتر سوخت در بین بهره بردارن بخش کشاورزی این شهرستان توزیع شد .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل