مصطفی آقاعلی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرماندار بوئین زهرا:تأمین اجتماعی در تأمین آتیه و معاش مردم و نیز کاهش آلام روحی ناشی از ابتلا به بیماری‌ها، نقش مهمی دارد.

آقاعلی معاون فرماندار این شهرستان به اتفاق زمانی بازرس فرمانداری از سازمان تامین اجتماعی شعبه شهرستان بویین‌زهرا به صورت سرزده بازدید کردند.
ارسال شده توسط روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوئین زهرا2 | متن کامل