پور قاسم رییس سازمان حمل و نقل بوئین زهرا و حومه خبر داد ؛ پارک آموزش ترافیک کودک شهر بوئین زهرا آماده میزبانی از نونهالان و دانش آموزان برای آموزش های ترافیکی است .

رییس سازمان حمل و نقل بوئین زهرا و حومه با اشاره به تعامل و همکاری بین سازمان متبوع خود با حوزه راهنمایی و رانندگی شهرستان بوئین زهرا گفت : با توجه به هماهنگی های به عمل آمده یکی از کارشناسان با تجربه راهنمایی و رانندگی مسئولیت آموزش های علمی و عملی نوآموزان را در پارک ترافیک بوئین زهرا بر عهده دارد. این مقام مسئول تصریح کرد : پارک ترافیک سازمان حمل و نقل بوین زهرا روزانه در سه شیفت ظرفیت آموزش ۱۰۰ نفر از نونهالان و دانش آموزان را دارد.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | عکس های بیشتر