معلول قزوینی و دارنده رتبه‌های برتر کشوری: مهمترین مطالبه معلولان احقاق حقوق شهروندی آنهاست/ برای اثبات توانایی‌های خود می‌جنگیم

معلول قزوینی و دارنده رتبه‌های برتر کشوری با اشاره به اینکه مهمترین مطالبات معلولان احقاق حقوق شهروندی آنها است، گفت: معلولان چیز زیادی نمی‌خواهند بلکه خواهان حقوقی برابر با سایر افراد جامعه هستند.
ارسال شده توسط حمزه ای | متن کامل