مبتلایانی که از انگ ها بیش از بیماری رنج می برند

گرچه شنیدن ابتلا به بیماری ایدز برای هر فرد سنگین است اما تحریم او از اجتماع و انگ خوردن به این بیماری، باری بسیار سنگین تر از خود بیماری بر دوش افراد گذاشته و به همین خاطر نیز نمی توانند موضوع بیماری خود را با افراد دیگر در میان بگذارند.
ارسال شده توسط خبرگزاری ایرنا - قزوین | متن کامل