حمایت و مشارکت تعاونی ها در فعالیت های کشاورزی بیشتر باشد

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی بر حمایت و مشارکت بیشتر تعاونی ها در فعالیت های کشاورزی تاکید کرد.
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل