سامانه ملی اطلاعات خاک ایران بزودی رونمایی می شود

معاون توسعه منابع انسانی موسسه تحقیقات آب و خاک کشور گفت : در آینده ای نزدیک سامانه ملی اطلاعات خاک ایران رونمایی می شود .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل