۴۰کیلومتر مسیر دوچرخه برای قزوین کافی است و شهر ظرفیت بیشتری برای جداسازی مسیرها را ندارد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، فرج الله فصیحی رامندی رئیس کمیسیون مالی و اقتصادی شورای شهر در جلسه علنی پارلمان محلی که با ارائه گزارش عملکرد سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همراه بود ضمن تشکر از زحمات همکاران، گفت:
ارسال شده توسط روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین | متن کامل