ملاقات مردمی اعضای شورای اسلامی شهر قزوین در مناطق سه گانه شهرداری مرکز استان.

روند ملاقات مردمی اعضای شورای اسلامی شهر قزوین در مناطق سه گانه شهرداری مرکز استان: "یکشنبه ها، ساعت ۱۰ الی ۱۲" منطقه یک شهرداری قزوین:احد چگینی- دکتر سیده منیره قوامی- مهدیه سادات قافله باشی. منطقه دو شهرداری قزوین:فرج اله فصیحی رامندی- محسن حق شناس. منطقه سه شهرداری قزوین:دکتر زهرا یوسفی- مهدی عبدالرزاقی- سعید دقیقی.
ارسال شده توسط روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین | عکس های بیشتر