شهرداری در بحث آموزش فرهنگ شهروندی ضعیف عمل کرده است

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، دکتر سیده منیره قوامی رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری در جلسه علنی پارلمان محلی با یادآوری روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین، گفت:
ارسال شده توسط روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین | متن کامل