ایمن سازی مسیرهای دوچرخه سواری از اقدامات بسیار خوب شهرداری بود

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، دکتر زهرا یوسفی رئیس کمیسیون ورزش و سلامت شورای شهر در جلسه علنی پارلمان محلی که با ارائه گزارش عملکرد سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همراه بود، گفت:
ارسال شده توسط روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین | متن کامل