مصطفی آقاعلی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرماندار بوئین زهرا:استقرار سیستم پایش تصویری از ضروریات یک شهر مدرن می‌باشد

جلسه هماهنگی پایش تصویری به ریاست آقاعلی معاون سیاسی، امنیتی فرماندار بویین‌زهرا برگزار شد.
ارسال شده توسط روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوئین زهرا2 | متن کامل