حضور یک محکوم فتنه در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین!

حال این سوال به وجود می‌آید که مسئولان دانشگاه بین‌المللی دانشگاه امام خمینی(ره) که با علم به سابقه حسام سلامت در کارنامه سیاسی خود محکومیت در فتنه ۸۸ را دارد چگونه با سخنرانی وی در این دانشگاه موافقت می‌کنند؟
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل