مادران ایرانی باید پرورش دهنده افسران جنگ نرم باشند

معاون فرهنگی سازمان جامعه بسیج زنان کشور گفت: مادران ایرانی باید با روحیه بسیجی و توجه به کانون خانواده، فرزندان خود را به عنوان افسران جنگ نرم تربیت کنند./ آمریکا اصلی‌ترین قربانی جنگ نرم در جهان است.
ارسال شده توسط خبرگزاری ایرنا - قزوین | متن کامل