با صدور حکمی از سوی استاندار قزوین،مهدی صالحی به سمت بخشدار ضیاءآباد منصوب شد.

در حکم استاندار قزوین آمده است: در اجرای ماده ۶ مصوبه شماره ۶۰۲/۱۲ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری کشور و بر اساس تفویض اختیار شماره ۱۴۲۰۲۴ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ مقام عالی وزارت و با توجه به پیشنهاد سرپرست محترم فرمانداری شهرستان تاکستان و تایید معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان بخشدار ضیاء آباد منصوب می نمایم.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل