نماینده مردم شهرستان های بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی : نمایندگان استان نقش موثری در ارتقاء بودجه استان و جذب اعتبارات ملی داشته اند

نماینده مردم شهرستان های بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی در خصوص برخی از سخنان در خصوص اینکه برخی نمایندگان به جای پیگیری منافع مردم به دنبال منافع شخصی هستند بیان داشت : اگر این اظهارات در خصوص نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی است که صحت ندارد و بنده همین جا اعلام می کنم اگر هر یک از عزیزان مستنداتی در این خصوص در اختیار دارند آن را در اختیار مجموعه دادگستری استان و دستگاه های نظارتی قراردهند تا این عزیزان با فوریت موضوع را پیگیری کنند و اگر چنین موضوع صحت داشت؛ برخورد لازم صورت بگیرد؛ البته ما این موضوعات را به خداوند که ناظر بر همه اعمال و نیات ما است واگذار می کنیم. بابایی صالح تاکید کرد : بنده اولین نماینده ی هستم که صورت تمام اموال و دارایی خود و حتی وابستگا ن درجه یک پدر و برادرانم را در اختیار قوه قضائیه و شورای نگهبان و رییس مجلس قرارداده ام و هر گاه هر یک از عزیزان اگر مستندانی برای افزایش غیر قانونی و خارج از عرف اموال و دارایی بنده در اختیار قراردارند برای پیگیری در اختیار مراجع صالحه قراردهند تا بنده پاسخگویی عملکرد خود باشم.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | عکس های بیشتر