بازدید مدیرمرکز خدمات حوزه علمیه قزوین از دفتر خبرگزاری حوزه

به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه استان قزوین :حجت الاسلام صفی خانی در بازدید از دفتر خبرگزاری حوزه قزوین از تولیدات رسانه ای این مجموعه بازدید واز انعکاس شایسته برنامه های مدارس علمیه قزوین در خبرگزاری حوزه قزوین قدردانی نمود.
ارسال شده توسط نوید | عکس های بیشتر