حضور هنرمند قزوینی درنمایشگاه سراسری صنایع دستی استان هرمزگان

هنرمند رشته حکاکی و قلمزنی روی چرم استان قزوین در چهارمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان هرمزگان حضور فعال دارد .
ارسال شده توسط میراث فرهنگی | متن کامل