نظارت بر کیفیت کارگاه‌های صنایع دستی استان قزوین آغاز شد

در راستای بهینه سازی و ارتقاء سطح کیفی کارگاه‌های تولید محصولات صنایع دستی استان قزوین، نظارت مستمر بر فعالیت این واحدها توسط کارشناسان فنی ستادی و استانی شروع شد.
ارسال شده توسط میراث فرهنگی | متن کامل