۱۰۲میلیارد تومان اعتبار توسعه پایدار در بخش کشاورزی جذب شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : با همکاری بانک کشاورزی بیش از ۱۰۲ میلیارد تومان از اعتبارات توسعه پایدار در بخش کشاورزی استان جذب شده است .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل