سیدمهدی خضری بخشدارشال: لکه گیری وآسفالت راه روستایی و معابر اصلی و فرعی از مهمترین مطالبه اهالی روستای حسین آبادشاه نظر بخش شال می باشد.

خضری بخشدارشال ازعملیات لکه گیری راه روستایی حسین آبادشاه نظربخش شال بازدید کردند.
ارسال شده توسط روابط عمومی بخشداری شال | عکس های بیشتر