رییس دادگستری و دادستان شهرستان البرز تاکید کردند: همه دستگاه ها موظفند بر پایه امانتداری و رعایت حقوق شهروندی عمل کنند

مسئولان قضایی شهرستان البرز بر ضرورت انجام وظیفه همه دستگاه ها بر پایه درستی، امانتداری و رعایت شئون و حقوق شهروندی تاکید کردند.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل