دادستان قزوین خبرداد: پیگیری توهین صفحه اینستاگرامی اصلاح‌طلبان به اربعین/ پرونده هفت‌سنگان درحال بررسی است

دادستان قزوین با اشاره به توهین صورت گرفته توسط صفحه اینستاگرامی اصلاحات قزوین به پیاده‌روی اربعین گفت: درخصوص توهین صورت گرفته اقداماتی درحال انجام است و به طور یقین این موضوع پیگیری خواهد شد.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل