دشت قزوین پایلوت آبیاری هوشمند انتخاب شد

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : در راستای تسریع در اجرای سامانه های نوین آبیاری ، دشت قزوین به عنوان پایلوت آبیاری هوشمند در کشورانتخاب شد.
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل