۴۰ هکتار طرح گلخانه ای در استان قزوین عملیاتی می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: با اجرای ۴۵ طرح گلخانه ای و سایه بان به مساحت ۴۰ هکتار در استان قزوین تولید محصولات گلخانه ای افزایش خواهد یافت.
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل