تشکیل صندوق کشمش اقدام مناسبی برای پایداری و احیای باغات انگور استان بود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : تشکیل صندوق کشمش تاکستان اقدام مناسبی برای پایداری و احیای باغات انگور استان بود
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل