زاهد پور مدیر کل امورشهری و شورا های استانداری قزوین؛ رای نهایی دیوان عدالت اداری سرنوشت شهردار الوند را مشخص خواهد کرد.///تمامی شهرداران استان قزوین به خدمت خود ادامه خواهند داد ؛ البته امکان دارد در بدنه شهرداری های استان نیرو ی بازنشسته وجود داشته باشد که در حال بررسی این وضوع هستیم.

مدیر کل امورشهری و شورا های استانداری قزوین در خصوص پایان فعالیت مهندس جعفر جوادی شهردار الوند بر اساس نامه صریح و شفاف مهندس بهزاد افشار مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور، بر اساس نامه ی موضوع قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ ؛ خاطرنشان کرد . پس از ابلاغ نامه وزارت کشور مهندس جوادی در این خصوص به دیوان عدالت اداری اعتراض کرده ، که دیوان عدالت اداری نیز توقف عملیات را داده است؛ لذا ما همچنان منتظر نظر نهایی دیوان عدالت اداری در خصوص ادامه فعالیت مهندس جوادی شهردار الوند هستیم و هر رای که دیوان عدالت اداری صادر نماید برای همه لازم الاجراء خواهد بود.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | عکس های بیشتر